کارگاه اموزشی جوانه

رادیو جوان کارگاه آموزشی برگزار می کند
 
 
 به گزارش روابط عمومی رادیو جوان ،شبکه جوان کارگاه آموزشی با هدف آمادگی علاقه مندان شرکت در سومین جشنواره جوانه با عنوان برنامه سازی رادیویی برگزار می شود.
علاقه مندان شرکت دراین کارگاه آموزشی می توانند برای ثبت نام  به سایت رادیو جوان مراجعه کنند.
http://www.radiojavan.ir
 
با توجه به محدود بودن ظرفیت، اولویت با کسانیست که زودتر ثبت نام کنند...لبخند

/ 1 نظر / 20 بازدید