برنامه جدید

برنامه"خط پایان " درشبکه جوان
 
برنامه "خط پایان " هرجمعه با حضورکارشناسان برنامه به بررسی

موضوعات مختلف ورزشی  می پردازد.
 
برنامه "خط پایان " هرجمعه با حضورکارشناسان برنامه آزاده پیراکوه ،

امیرحسین پورمحمد ،مرتضی  یاسری نیا وسعیده فتحی به بررسیموضوعات

مختلف ورزشی  وبخش های ویژه از جمله ورزش بانوان ورزش دردیگرکشورهای جهان

 دررشته های فوتبال ،والیبال بسکتبال وحوزه های مدیریتی  ورزش می پردازد .

دراین برنامه هرهفته مسابقه ایی پیامکی ویژه شنوندگان رادیو جوان برگزارمی شود

که هر هفته سه نفرانتخاب می شود.


خط پایان عنوان برنامه ای ازگروه جوان ورزش وتفریحات شبکه جوان است که

روزجمعه ساعت 20:30 ازشبکه جوان پخش می شود.


تهیه کننده : شکوفه موسوی

/ 0 نظر / 24 بازدید