سلام سلام!اینم از اینجاشب نیست...به روایت تصویر!

حسن اسماعیل پور,مجتبی حسنی,مازیار عصری,فرزاد محمدی,آقای تهیه کننده!و محمد رضا شریفی نیا!

اینم از یه زاویه ی دیگه !..

/ 1 نظر / 58 بازدید
سارا از جهرم

سلام هانیه جان خوبی؟ دو ماه بود رادیو گوش نداده بودم انقد دلم تنگ شده بود چقد از خبرا، بی خبر بود.