بررسی پرونده های پلیسی وجنایی در برنامه" یک پرونده یک روایت" شبکه جوان
 
برنامه" یک پرونده یک روایت" شبکه جوان  به بازخوانی وپیگیری پرونده های پلیسی وجنایی اختصاص دارد موضوع این هفته سه شنبه یکم مهر این برنامه درخصوص مفقود شدن پسربچه ای به نام ابوالقاسم خیابانی فرد است .
دربرنامه " یک پرونده یک روایت" باحضور کارشناسان وروانشناسان ،پرونده های پلیسی وجنایی بازخوانی وپیگیری می شود .برنامه این هفته سه شنبه یکم مهربه بررسی  مفقود شدن پسربچه ای به نام ابوالقاسم خیابانی فرد اختصاص دارد.


" یک پرونده یک روایت" عنوان برنامه ای ازگروه جوان وجامعه شبکه جوان است که روزهای سه شنبه ازساعت 21تا 22 از این شبکه پخش می شود. 
 

/ 0 نظر / 24 بازدید