موضوع اینجاشب نیست5

اهالی رادیــو جــــوان ســلـآمــ...

خوبید؟

موضوع شب 5 امشب...

 

مدیریت زمان

 

 سلام بر همه دوستان و دوستداران و همراهان شب5

 

                                  آﻳﺎ ﺑﺮای وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺧﻮد  ارزش ﻗﺎﺋﻞ ھـﺴﺘﯿﺪ ؟

                                    آیا از زﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮدی ﺧﻮد اﻃﻼع دارﻳـﺪ؟

                                            چقدر با مدیریت زمان آشنایی دارید ؟

 

توجه*:شما میتونید به وبلاگ اینجا شب نیست8 برید و اونجا کامنت بذارید.(توی لینکا هست)

چون اقای رجبی سفر هستند موضوع رو فکر نکنم تو سایت قرار بدن.باز هم از بچه های

شب8 ممنونیملبخند

/ 0 نظر / 23 بازدید