برنامه های هفته دفاع مقدس

هلهله فرشته ها " درشبکه جوان
 
"هلهله فرشته ها "عنوان برنامه مستند گزارشی ازباشگاه رادیویی جوان است که به مناسبت هفته دفاع مقدس به بررسی موضوع ازدواج رزمندگان درسخت ترین شرایط وبحران جنگ می پردازد.
"هلهله فرشته ها " روزجمعه 4 مهرماه ساعت 20:30 ازشبکه جوان پخش می شود . این برنامه با موضوع ازدواج آسان درقالب مصاحبه وروایت های مستند به بررسی سبک زندگی جوانان دردو نسل مختلف دردوران جنگ تحمیلی ودرحال حاضرمی پردازد وبه این موضوع تأکید دارد که رزمندگان درسخت ترین شرایط وبحران جنگ ازازدواج غافل نبودند . معرفی الگوهای ازدواج ساده ازجوانان امروز که جشن  عروسی های خلاق وکم خرج برگزار می کنند ازبخش های دیگر این برنامه است .

 

آبادان 5 کیلومتر
 
- " آبادان 5 کیلومتر"  کاری ازباشگاه رادیویی جوان می باشد که به مناسبت هفته دفاع مقدس  با ساختارمستند تولید شده است . برنامه  " آبادان 5 کیلومتر"  با هدف افزایش روحیه پایداری ومقاومت درجوانان تهیه شده .این برنامه مستند به صورت دو روایت موازی ساخته شده است .روایت نخست را افرادی که  زمان جنگ درآبادان ماندن وازشهرخود دفاع کردند تعریف می کنند روایت دوم را افرادی که برای حفظ جان کودکان خود به شهر های اطراف آبادان رفتند، بیان می کنند.
" آبادان 5 کیلومتر"  شنبه 5 مهر ماه ساعت 23 ازشبکه جوان پخش می شود.

 

رماندهان وبنیانگذاران تخریب درسال های دفاع مقدس میهمان شبکه جوان
 
"مسابقه فرمانده " ویژه برنامه هفته دفاع مقدس شبکه جوان دوشنبه 31 شهریور میزبان  سرداران وبنیانگذاران تخریب درسال های دفاع مقدس وکارآفرینان موفق است.
"مسابقه فرمانده " دوشنبه 31شهریور میزبان  سردارجانبازعلی ولی زاده مشاورامورایثارگران شهردارتهران ،سردارجانبازجعفرجهروتی زاده فرمانده یگان ویژه مستقل شهادت درسال های دفاع مقدس وسردارحاج سید مقداد قاسمی ازفرماندهان تخریب وقائم مقام فرمانده تخریب درقرارگاه خاتم الانبیا درسا ل های دفاع مقدس وهمچنین 6نفرازجوانان کارآفرین است .
"مسابقه فرمانده " باهدف بازخوانی تاریخ پرافتخار سال های دفاع مقدس ومعرفی موقعیت ها وچهره های افتخارآفرین کشورمان  تهیه شده است .دراین برنامه ازفرماندهان ارتش وسپاه ونیز ازجوانان نخبه کشوردرحوزه های مختلف ازجمله مخترعان  ،کارآفرینان ،نفرات برترکنکورومدیران جوان برای حضوردربرنامه دعوت می شود.
مبنای مسابقه به این صورت است که یکسری موقعیت های جنگی برای شرکت کنندگان درمسابقه مطرح می شود که واقعا درطول سال های دفاع مقدس اتفاق افتاذه است . شرکت کنندگان درمسابقه تدبیرخودشان رابرای برون رفت ازآن شرایط جنگی مطرح می کنند ، بهترین راه حل مطرح شده مبنای امتیاز دهی برای دو گروه شرکت کننده قرار می گیرد .
"مسابقه فرمانده" کاری ازگروه جوان واندیشه شبکه جوان است که 31 شهریورتا 6مهرماه ازساعت 14تا15 ازاین شبکه پخش می شود.

 تهیه کننده :کیانازکاوه

مجری :حسن اسماعیل پور

 

فرات برتر آزمون سراسری سال93 درمسابقه فرمانده شبکه جوان
 
"مسابقه فرمانده" سه شنبه یکم مهر دردومین روزازهفته دفاع مقدس میزبان نفرات برتر آزمون سراسری سال93 است  که دراین برنامه باهم به رقابت می پردازند.
داوران این برنامه از فرماندهان عملیات های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ دوم خلبان دکتر والی اویسی، امیر سرتیپ خلبان فرج الله برات پور و امیر سرتیپ دوم خلبان عبدالحمید نجفی می باشند.
"مسابقه فرمانده" کاری ازگروه جوان واندیشه شبکه جوان است که 31 شهریورتا 6مهرماه ازساعت 14تا15 ازاین شبکه پخش می شود.این برنامه باهدف بازخوانی تاریخ پرافتخار سال های دفاع مقدس ومعرفی موقعیت ها وچهره های افتخارآفرین کشورمان  تهیه شده است .دراین برنامه ازفرماندهان ارتش وسپاه به عنوان داوران مسابقه دعوت شده است ،شرکت کنندگان هم ازجوانان نخبه کشوردرحوزه های مختلف ازمخترعین ،کارآفرینان ،نفرات برترکنکور،مدیران جوان وبرنامه سازان نخبه صدا وسیما می باشند . مبنای مسابقه به این صورت است که یکسری موقعیت های جنگی برای شرکت کنندگان درمسابقه مطرح می شود که واقعا درطول سال های دفاع مقدس اتفاق افتاذه است . شرکت کنندگان درمسابقه تدبیرخودشان رابرای برون رفت ازآن شرایط جنگی مطرح می کنند ، بهترین راه حل مطرح شده مبنای امتیاز دهی برای دو گروه شرکت کننده قرار می گیرد .
تهیه کننده : کیانازکاوه
مجری :حسن اسماعیل پور

 

طراح عملیات کمان 99 دربرنامه به طرف خط شبکه جوان
 
امیرسرتیپ دکتراحمد مهرنیا طراح عملیات کمان 99 دردوران دفاع مقدس میهمان برنامه به طرف خط  شیکه جوان است  .
 " به طرف خط" عنوان برنامه ای ازگروه جوان واندیشه است که ازتاریخ 31 شهریور تا 6 مهرماه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ساعت 17 تا 18:30ازمحل باغ موزه دفاع مقدس ازشبکه جوان پخش می شود. این برنامه دستمایه معرفی عملیات های موفق 8سال دفاع مقدس است . برای هرروزبرنامه  یک عملیات درنظر گرفته شده است وطراحی ها دربرنامه متناسب با ظرفیت آن عملیات می باشد .میهمانان دعوت شده دراین برنامه ازارتش وسپاه و مربوط به آن عملیات می باشند .باتوجه به این که این برنامه محیطی است شنوندگان برنامه نیز باحضوردرباغ موزه دفاع مقدس  می توانند با این برنامه تعامل داشته باشند.
تهیه کننده: عباس پیری
گویندگان : پیمان طالبی وبهنام قربانی 
  

/ 0 نظر / 20 بازدید