شیوه نامه چهارمین جشنواره جوانه

جشنواره جوانه...

فرصتی برای روییدن و شکفتن جوانه ها...

جوانه...فرصتی برای نو شدن...پلی برای رسیدن به اهداف و آرزو ها...

اگه دوست دارین...

برنامه ساز,گوینده,نویسنده وگزارشگر رادیو بشین ,جوانه رو ازدست ندیدین!

بروشور  جشنواره  جوانه


/ 1 نظر / 22 بازدید