ویژه برنامه های شبکه جوان به مناسبت میلاد پیامیر(ص)

ســــلـآمــ.....

 برنامه های شبکه جوان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)


  
 
-"پیام آورمهر" ...

عنوان ویژه برنامه ای ازگروه حوان ، ورزش وتفریحات شبکه جوان است که به مناسبت ولادت حضرت  رسول اکرم (ص) وولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) درشب ولادت  شنبه 28 دی ماه در ساعت 19 ازاین شبکه پخش می شود.این برنامه با دعوت از گروه های موسیقی سنتی فضایی شاد رابرای مخاطبان خود تدارک دیده است .ازبخش های دیگر این برنامه پخش آیتم اخلاق ومهرورزی وگزارش ازمؤسسات خیریه است .

- برنامه "صبح صادق " ...

کاری از گروه جوان ودانش رادیو جوان است که ویژه ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) تهیه شده است .این برنامه با موضوع بررسی نهضت علمی حضرت امام صادق (ع) درساعت 9 صبح روز یکشنبه 29 دی ماه از شبکه جوان پخش می شود.

- " فرستاده" ...

عنوان برنامه ای از گروه جوان وجامعه شبکه جوان است که درقالب کارشناسی به بررسی اتفاقات زمان تولد حضرت پیامبر می پردازد. دراین برنامه همچنین فیلم حضرت محمد (ص) مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه فرستاده یکشنبه 29 دی ماه ساعت 14 از این شبکه پخش می شود.

- برنامه " بهار شمایید "

کاری از گروه جوان واندیشه شبکه جوان است که روز یکشنبه 29 دی ماه ازساعت 10تا 13:30  از شبکه جوان پخش می شود . بخش های مختلف این برنامه شامل : بررسی سیره عملی حضرت پیامبر(ص) ،قرآن وعترت ،سیره عملی حضرت امام جعفر صادق (ع) ، وحدت امت اسلامی وبررسی جنبش های علمی درمکتب امام صادق (ع) است.

آرزو میکنم...برنامه های خوبی بشویم!!!!

/ 0 نظر / 19 بازدید